• 0
  • 1
ABOUT US
บริษัท ที.อาร์.ซี. โพลี่แพค จำกัด

     วัตถุดิบที่ทางบริษัทได้นำมาใช้นั้น ได้มีการคัดเลือกแล้วและสามารถ มั่นใจได้ว่าเป็นวัตถุดิบที่สามารถใช้สำผัสกับอาหารได้ ทั้งนี้ทางบริษัท ได้เน้นเรื่องความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นหลัก  วัตถุดิบที่นำมาใช้ ทุกตัวจะต้องมีใบรับรองทางด้านคุณภาพ FOOD GRADE และทางบริษัท ยังได้มีการส่งผลิตภัณฑ์ไปตรวจสอบทางด้านความปลอดภัยของ บรรจุภัณฑ์หรือที่เรียกว่า MIGRATION TEST ตามกฎหมาย บรรจุภัณฑ์สำหรับอาหาร พรบ 295 และตามกฎข้อบังคับสหภาพ ยุโรปและอเมริกา

Our Product
Article

อะไรคือวิทยาศาสตร์ที่อยู่เบื้องหลังการแพ็คสินค้าอยู่ในบรรจุภัณฑ์สูญญากาศ

อาหารและของกินทุกชนิดนั้นเป็นเรื่องธรรมดาที่จะเริ่มเกิดมีการบูดหรือเสียหลังจากที่ได้เก็บเกี่ยวหรือหลังจากที่ได้มีการแปลรูปขึ้นมาซึ่งจะทำให้มีรสชาติที่ไม่ดีหรืออาจมีกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นได้หลังจากที่อาหารมีการเกิดการเสื่อมสภาพ